Vaktherapeuten

FVB aangesloten bij P3NL om domeinoverstijgend samen te werken aan een mentaal gezonde samenleving

15 februari 2024

Als FVB hebben we ons aangesloten bij P3NL. P3NL is een federatie van wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen. De bij P3NL aangesloten verenigingen voelen een collectieve verantwoordelijkheid voor een mentaal gezonde samenleving. Ook als FVB staan we hiervoor. Binnen P3NL werken de verenigingen op een aantal onderwerpen domeinoverstijgend samen. 

Het bestuur en de leden van P3NL zijn blij dat wij als FVB aansluiten. Dit zorgt voor een verdere verbreding van P3NL. Na de toetreding van ons als FVB bestaat P3NL uit elf verenigingen. De verenigingen hebben gezamenlijk nu bijna 50.000 leden.

P3NL is als platform het véhicle voor ons en de andere aangesloten verenigingen om knelpunten en trends te signaleren, en om antwoorden te formuleren op vragen en uitdagingen voor de gezondheidszorg. Deze antwoorden dragen de partijen gezamenlijk uit. Hierbij is P3NL zichtbaar en agendazettend met mandaat van de aangesloten verenigingen.

Meer weten over P3NL? Neem dan eens een kijkje op hun website.

 

Zie ook  P3NL Mentale gezondheid Samenwerkingspartners