Vaktherapeuten

FVB-congres 2016: Feestelijk VerBonden op 5 november 2016 in Zwolle

19 mei 2016

Zaterdag 5 november 2016 vindt het tweejaarlijkse FVB-congres voor vaktherapeuten plaats bij Hogeschool Windesheim te Zwolle. Dit jaar heeft deze dag als thema Feestelijk VerBonden. Reden hiervoor is het 10-jarig bestaan van de FVB. De FVB verbindt vaktherapeuten van verschillende disciplines met elkaar door voor de gezamenlijke belangen op te komen en met elkaar aan kennisinnovatie te werken. De maatschappelijke ontwikkelingen, denk aan de ontwikkeling van zorgstandaarden en generieke modules, laten zien dat er samengewerkt moet worden wil het vak toekomst hebben. Een samenwerking op vaktherapeutische niveau mèt een duidelijk gezicht voor de afzonderlijke disciplines. Op deze dag ga je je daarom daadwerkelijk verbinden met andere disciplines vanuit je eigen identiteit. Met elkaar gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag wat ons als vaktherapeuten nu echt verbindt. Bestaan er  werkzame factoren die gelden voor alle vaktherapeutische beroepen? Richten alle disciplines zich op dezelfde transdiagnostische factoren? Leiden de werkzame factoren en de transdiagnostische factoren tot een samenhangende vaktherapeutische onderzoeksagenda?

 

Vanzelfsprekend staat deze dag in het teken van relevante en actuele thema’s die spelen in het werkveld. Tijdens de ochtend zijn er twee sprekers die je laten nadenken over de toekomst. ’s Middags ga je aan de slag: vooral zelf doen en zelf ervaren. We bieden actieve workshops waarbij je zelf participeert in de interventies. Je neemt tijdens de workshop een kijkje in de keuken van verschillende disciplines om vervolgens stil te staan bij de overeenkomsten en verschillen tussen de disciplines onder professionele begeleiding van ervaren onderzoekers. 

 

Laat je inspireren door de sprekers, de workshops en door je collega’s en zorg dat je erbij bent op 5 november! Zet de datum alvast in je agenda. Zodra de workshops definitief zijn, kun je je inschrijven voor deze dag. We houden je op de hoogte!

Zie ook  FVB-congres