Vaktherapeuten

FVB meerjaren beleidsplan 2021-2025 'Opvallen en staan'

06 juli 2021

Welke doelen stellen we onszelf voor de komende jaren? Hoe denken we deze doelen te bereiken? En welke concrete acties zijn nodig? Je kunt het lezen in het meerjaren beleidsplan van de FVB voor de periode 2021 tot 2025.

Met input van vaktherapeuten tijdens de regiosessies in 2020 en van de Cliënten Adviesraad hebben we het meerjaren beleidsplan voor de komende jaren opgesteld. We zien voor de komende periode een aantal thema's: Erkend, Bekend, Bewezen, Lobby, Betaling vaktherapie en Stevige, overkoepelende FVB. 

Inmiddels is het FVB meerjaren beleidsplan vastgesteld. De concrete uitwerking gebeurt bij het maken van de jaarplannen, dus op het moment dat we er daadwerkelijk mee aan de slag gaan. Zo voorkomen we achterhaalde plannen.

Kijk hier voor het meerjarenbeleidsplan. 

Heb je feedback? We horen het graag. Stuur dan een mail aan info@vaktherapie.nl.

Zie ook  FVB Meerjaren beleidsplan