Vaktherapeuten

FVB wordt Vaktherapie Nederland!

15 mei 2024

Als FVB werken we aan een stevige positie van de vaktherapeut zodat vaktherapie in al zijn vormen toegankelijk is voor iedereen die er baat bij kan hebben. De term ‘vaktherapie’ is nu nog niet voldoende bekend bij cliënten, verwijzers, beleidsmakers, financiers en overige stakeholders. Dit komt ook doordat de FVB en de beroepsverenigingen een grote diversiteit in uitingen kennen met verschillende logo’s en huisstijlen. We zijn hierdoor minder goed zichtbaar en herkenbaar. Kortom: een eenduidige positionering die breed wordt uitgedragen richting beleidsmakers, financiers, verwijzers, cliënten en overige stakeholders helpt om te werken aan een sterke positie van vaktherapie en de vaktherapeutische disciplines.

Als FVB zijn we samen met het bestuur en de verenigingen in 2023 begonnen aan een traject om te komen tot een heldere, herkenbare positionering. In verband hiermee is besloten om de naam FVB dit jaar te gaan wijzigen naar Vaktherapie Nederland. Deze naam laat aan beleidsmakers, financiers en andere stakeholders zien waar we voor staan en is herkenbaar. Op dit moment werken we nog aan de nieuwe merkidentiteit voor Vaktherapie Nederland, vaktherapie en het Kwaliteitsregister Vaktherapie. Zodra we dit afgerond hebben, zullen we de nieuwe naam ook gaan voeren.

 

Zie ook  FVB Vaktherapie Nederland