Vaktherapeuten

Geef je mening: welke kwaliteitsstandaarden zijn toe aan herziening?

 

Kwaliteitsstandaarden omschrijven goede zorg gebaseerd op wetenschappelijke kennis en ervaringen van patiënten, naasten en professionals. Akwa GGZ beoordeelt elke kwaliteitsstandaard iedere vier jaar op de vraag of deze nog actueel en bruikbaar is. Dit jaar verzamelt Akwa GGZ daarvoor input via een enquête over zes verschillende standaarden.
De enquête gaat over vragen als: is de inhoud nog actueel, zijn er nieuwe wetenschappelijke inzichten en sluit de standaard nog genoeg aan bij de praktijk? Het is van groot belang dat er ook vanuit de vaktherapeutische beroepen input geleverd wordt. We roepen jullie dan ook dringend op de enquête in te vullen. Invullen duurt tussen de 5 en 15 minuten

Hieronder de link naar de enquête. Invullen kan tot en met 31 maart a.s.

www.startvragenlijst.nl/beoordeling.

 

Zie ook  Akwa ggz kwaliteitsstandaarden