Vaktherapeuten

Geen overeenstemming over extra loonsverhoging medewerkers gehandicaptenzorg

25 mei 2023

Als FVB zijn we aangesloten bij vakbond FBZ. Zij onderhandelen namens ons en andere aangesloten beroepsverenigingen over de cao's waar vaktherapeuten onder vallen en over het sociaal plan in het geval van reorganisatie bij een instelling. In maart 2022 bereikten de cao-partijen een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg, die loopt tot en met 31 januari 2024. Daarin werd een loonsverhoging afgesproken die paste bij de situatie van toen (3,2% loonsverhoging per 1 mei 2023), maar die nu onvoldoende blijkt door de hoge inflatie van de afgelopen tijd. De vakbonden verzochten VGN daarom begin dit jaar of werknemers in 2023 een extra loonsverhoging kunnen krijgen, bovenop de afspraken in de lopende cao.

FBZ en de andere vakbonden (FNV, CNV en NU’91) hebben helaas geen overeenstemming bereikt over deze extra loonsverhoging voor medewerkers in de gehandicaptenzorg. De werkgeversdelegatie stelde een extra loonsverhoging voor van 5% in 2023 en nog eens 5% in 2024. Die percentages werden na salarisschaal 45 echter afgetopt op een nominaal bedrag, waardoor het loonbod voor veel zorgprofessionals te weinig verbetering biedt. Bovendien stelde de werkgeversdelegatie voor om de looptijd van de cao te verlengen tot eind 2024. Helaas heeft dit niet geleid tot het loonbod waar FBZ op had gehoopt. FBZ beraadt zich nu samen met de andere bonden over het vervolg. Wordt vervolgd dus!

Zie ook  CAO Gehandicaptenzorg Loonstijging