Vaktherapeuten

Gezocht: jurylid voor de Vaktherapie-prijs 2025

25 april 2024

Eens in de 2 jaar reikt de FVB de Vaktherapie-prijs uit. Tijdens het FVB-congres in 2025 zal de Vaktherapie-prijs voor de derde keer uitgereikt worden. We zijn op zoek naar één of twee vaktherapeuten voor de jury.

De jury beoordeelt alle inzendingen. De jury bestaat uit een juryvoorzitter, de winnaar van de vorige Vaktherapie-prijs, een of twee vaktherapeuten en iemand vanuit de Cliënten Advies Raad Vaktherapie (CAR). De jury beoordeelt tijdens een bijeenkomst de binnengekomen inzendingen aan de hand van een aantal criteria en nomineert uiteindelijk 3 tot 4 inzendingen. De genomineerden pitchen hun inzending tijdens het FVB-congres. Tijdens het congres kunnen de aanwezigen stemmen op de genomineerden. Het congres sluit af met de prijsuitreiking.

Wat vragen we van jou als jurylid?

Als jurylid vragen we je om je voor te bereiden op de jurybijeenkomst door de binnengekomen inzendingen te bekijken en om deel te nemen aan de jurybijeenkomst. Deze bijeenkomst zal in november 2024 plaatsvinden. Vanzelfsprekend ben je ook van harte welkom tijdens het FVB-congres waar de prijs uitgereikt wordt.

Doel en thema Vaktherapie-prijs

Doel van de Vaktherapie-prijs is om bestaande ideeën of initiatieven een boost te geven zodat ze van de grond komen en goed tot hun recht komen en om vaktherapeuten te inspireren met de ideeën en initiatieven van anderen. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1.000,- om het idee, plan, project of de aanpak (verder) uit te voeren en daarnaast uit het kunnen inzetten van 25 uur aan expertise of helpende handen voor de uitvoering.

Ook dit keer heeft de Vaktherapie-prijs een thema: Veerkracht. Vaktherapeuten werken natuurlijk aan de veerkracht van hun cliënten, maar als vaktherapeut heb je in een omgeving die continu verandert zelf ook veerkracht nodig. Dit zien we bijvoorbeeld terug in innovatieve samenwerkingen. 

Het gaat altijd om een idee of initiatief dat bijdraagt aan het verstevigen van vaktherapie. FVB-initiatieven en initiatieven van de beroepsverenigingen zijn uitgesloten van deelname. Dit geldt onder andere voor kennisnetwerken, commissies en werkgroepen van de FVB of van een bij de FVB aangesloten vereniging. De indiener hoeft geen lid te zijn van een bij de FVB aangesloten beroepsvereniging. Alle vaktherapeuten kunnen hun idee, plan, project of aanpak indienen om in aanmerking te komen voor deze prijs.
 

Interesse?

Wil je zitting hebben in de jury voor de Vaktherapie-prijs? Meld je dan aan door een e-mail te sturen aan het FVB-bureau via secretariaat@vaktherapie.nl. Heb je nog vragen, bel dan met (030) 28 00 432. 

Zie ook  Vaktherapie-prijs jury