Vaktherapeuten

Heb je je contributie al terug gevraagd bij je werkgever?

17 september 2019

De contributie die jij betaalt voor het lidmaatschap van jouw beroepsvereniging heeft de status van vakbondscontributie. Voor de meeste cao’s geldt dat deze contributie verrekend mag worden met jouw werkgever, bijvoorbeeld via jet brutoloon. Afhankelijk van de instelling waar je werkt, is een bepaalde cao van toepassing. In deze cao staat wat is afgesproken over de teruggave van contributie. In het overzicht zie je welke cao-afspraken hiervoor gelden.

Wil je in aanmerking komen voor teruggave van de contributie, dan moet je dit kenbaar maken bij jouw werkgever. Vraag aan de afdeling personeelszaken wat je precies moet doen. Meestal moet je de factuur voor het lidmaatschap van jouw vereniging inleveren. Hoeveel je terug krijgt hangt af van wat hierover precies is afgesproken en van het bedrag dat je betaalt voor jouw lidmaatschap. Het levert je in elk geval een flinke besparing op, dus het is zeker de moeite waard om dit te doen!

Teruggave van de contributie geldt voor het lopende kalenderjaar. Zorg er dus voor dat je dit op tijd regelt. Doe dit uiterlijk half november. 

Zie ook  Cao vergoeding contributie contributie