Vaktherapeuten

Heb jij je contributie al gedeclareerd bij je werkgever?

28 oktober 2021

De contributie die jij als vaktherapeut in dienstverband betaalt voor het lidmaatschap van jouw beroepsvereniging, heeft de status van vakbondscontributie. Volgens veel cao's kun je deze contributie declareren bij jouw werkgever. Maak hier vooral gebruik van!  Wil je in aanmerking komen voor teruggave van je contributie, dan moet je dit dus zelf bij jouw werkgever declareren. De teruggave gebeurt niet automatisch. 

Vaktherapeuten werken onder verschillende cao's, je kunt in dit overzicht vinden hoe de teruggave is geregeld per cao. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van de FBZ. Hier zijn we als FVB bij aangesloten. Zij verzorgen namens ons en andere aangesloten verenigingen de cao-onderhandelingen. 

Zie ook  Cao vergoeding contributie contributie