Vaktherapeuten

Hoe voldoe je aan de Wet kwaliteit, klacht en geschillen zorg (Wkkgz)?

17 november 2016

Opdracht van de verenigingen aan ons als FVB is om maatregelen te treffen waarmee leden van de aangesloten verenigingen voldoen aan de eisen van de Wet Kwaliteit, Klacht en Geschillen Zorg. Hiervoor moet het volgende centraal geregeld worden:

  •  Een klachtenfunctionaris
  •  Aansluiting bij een geschillencommissie

Om een idee te geven van de omvang van de klachten: in de afgelopen 10 jaar zijn er door de FVB klachtencommissie in totaal 6 klachten behandeld. Daarnaast heeft het FVB bureau bij 2 klachten bemiddeld.

Irene Rentenaar, directeur van de FVB, onderzoekt op dit moment samen met de voorzitter van de klachtencommissie Marian Stroetenga wat de verschillende opties zijn. Op dit moment zijn nog niet van alle mogelijkheden de haalbaarheid en de kosten bekend. Uiterlijk op de Algemene Ledenvergadering van de FVB op 13 december 2016 wordt besloten welke optie voor leden de meest efficiënte en goedkoopste oplossing is. Uiterlijk medio december 2016 ontvang je van ons meer informatie over hoe we dit voor jullieg geregeld hebben.

Zie ook  kwaliteit klacht- en tuchtrecht klachtencommissie klachtenprocedure Reglement Klacht- en tuchtrecht klachten Wkkgz Wet Kwaliteit klacht en geschillen zorg geschil klachtenfuncitonaris geschillencommissie