Vaktherapeuten

Integratie Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie (NVKT) in FVB

04 maart 2021

Als FVB zijn we gestart met de integratie van de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie (NVKT) in de FVB. Dit betekent dat we als FVB weer groeien in ledenaantal. Dit traject loopt al een aantal jaar waarbij de ALV in december 2020 groen licht heeft gegeven voor de daadwerkelijke integratie. Hieronder schetsen we kort het traject tot nu toe en de uitgangspunten die we hanteren bij de integratie. 

In 2016 hebben we als FVB de opleiding Kunstzinnige Therapie (nu Vaktherapie) met de differentiaties beeldend, muziek en spraak & drama van de Hogeschool Leiden opgenomen in de lijst van FVB-erkende opleidingen. Afgestudeerden van deze opleiding kunnen sindsdien lid worden van de bij ons aangesloten beroepsverenigingen NVBT, NVvMT en NVDT.

September 2017 hebben we samen met de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie (NVKT) een intentieverklaring ondertekend. om te onderzoeken hoe we de samenwerking tussen FVB en NVKT verder vorm kunnen geven met een mogelijke integratie van de NVKT(-leden) in de FVB.

Op 18 maart 2019 heeft het Algemeen Bestuur van de FVB besloten dat er voldoende gezamenlijk draagvlak is om een integratie van de NVKT-leden in de FVB verder uit te werken. Ook is toen bepaald dat de formele besluitvorming over een integratie van de NVKT(-leden) in de FVB zou plaatsvinden nadat we een besluit genomen hebben over het wel of niet opnieuw indienen van een aanvraag beschermde opleidingstitel (artikel 34 Wet BIG).

Medio 2020 is duidelijk geworden dat er in het kader van een nieuwe evaluatie van de Wet BIG geen nieuwe aanvragen in behandeling worden genomen. Op basis hiervan heeft de ALV van de FVB in december 2020 besloten om te starten met de implementatie van de integratie van de NVKT(leden) in de FVB. Uitgangspunten hierbij zijn:

  • De Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie wordt omgevormd naar de Nederlandse Vereniging Vaktherapie Antroposofisch geïnspireerd (NVV-AG).
  • De volledige leden van de NVV-AG moeten volledig lid zijn van de NVBT, NVvMT of NVDT en in het bezit zijn van een diploma Vaktherapie van de Hogeschool Leiden of in het bezit van een diploma van een door de NVV-AG erkende aanvullende opleiding Vaktherapie-AG.
  • De NVV-AG wordt een kennisnetwerk Vaktherapie-AG binnen de FVB.

Zie ook  NVKT antroposofische geïnspireerd Nederlandse Vereniging Vaktherapie Antroposofisch geïnspireerd NVV-AG