Vaktherapeuten

Inventarisatie interventies vluchtelingen, asielzoekers en statushouders voor landelijke database

04 december 2017

Als het gaat om preventie van problemen in mentale veerkracht en psychisch welbevinden bij vluchtelingen, asielzoekers en statushouders, dan kan vaktherapie van meerwaarde zijn. Juist het ervaringsgerichte karakter en de manier waarop vormen als sport en bewegen, beeldend werken, muziek, dans, spel en drama ingezet kunnen worden, sluiten aan bij het culturele aspect bij deze doelgroep. Bij vaktherapie staat taligheid niet voorop. Bovendien zal vaktherapie de doelgroep minder afschrikken dan interventies die zich meer expliciet richten op behandeling van psychische problemen. De vaktherapeut werkt bijvoorbeeld aan samenwerken, communicatieve vaardigheden en leren ontspannen en ondersteunt de doelgroep op zowel psychisch vlak als op het gebied van gezondheid zonder dat de doelgroep de vaak grote culturele drempel richting ggz over moet.

Arq Psychotrauma Expert Groep en Pharos hebben in opdracht van Menzis COA Administratie een inventarisatie uitgevoerd naar bestaande preventieve interventies in Nederland voor deze doelgroep. Het gaat om interventies gericht op het versterken van veerkracht en het voorkomen van psychische problemen die vluchtelingen, asielzoekers en statushouders kunnen ervaren. De preventieve interventies worden opgenomen in een landelijk overzicht. COA, Arts en Zorg, gemeenten, GGD, gemeentes en andere zorgpartijen kunnen dit overzicht gebruiken voor de inzet en de inkoop van preventieve interventies. Veelbelovende interventies kunnen doorontwikkeld of onderzocht worden op effectiviteit.

Als FVB vinden we het van belang om hier ook verschillende vaktherapeutische interventies aan toe te voegen. We zijn hierover in gesprek met deze partijen en krijgen de kans om dit alsnog te doen. Werk jij met vluchtelingen of statushouders en heeft jouw interventie een preventieve waarde zoals hierboven beschreven? Vul dan de interventiebeschrijving zo volledig mogelijk in (voor zover dat mogelijk is op korte termijn). Doe dit voor vrijdag 15 december 2017 en lever het aan bij info@vaktherapie.nl. Wij verzamelen alle interventies en leveren dit vervolgens aan bij Arq en Pharos.

Je kunt hier het format vinden om in te vullen. We werken met de korte versie van het format. Om een beeld te krijgen van andere interventies die beschreven zijn, kun je hieronder een drietal voorbeelden downloaden. Daar kun je zien dat het niet erg veel tijd hoeft te kosten om te beschrijven wat je doet. Pharos en Arq geven aan dat je het format vrij in kan vullen en open kunt laten wat niet ingevuld kan worden op korte termijn. Het gaat erom dat ze de belangrijkste informatie hebben.

Zowel voor jezelf, als voor de beroepsgroep is het een grote kans om nu in een landelijke database te komen voor de inzet van preventieve interventies bij deze doelgroep. Maak hier dus vooral gebruik van!

Heb je inhoudelijke vragen? Dan kun je contact opnemen met Pim Hoek, e-mail tap.hoek@windesheim.nl of mobiel (06) 52 07 61 79. 
 

Voorbeelden van interventiebeschrijvingen

Zie ook  Vluchtelingen asielzoekers interventies statushouders preventie