Vaktherapeuten

Invoering zorgpresatiemodel: budgetten voor vaktherapie gehandhaafd

19 april 2021

De nieuwe bekostiging voor de ggz en de forensische zorg is klaar. Het systeem van DBC’s is daarmee beëindigd. De NZa heeft regelgeving, prestaties en concepttarieven voor 2022 vastgesteld. Met deze nieuwe informatie kunnen instellingen, zorgverleners en zorgverzekeraars zich verder voorbereiden op de invoering van het zorgprestatiemodel per 1 januari 2022. Uiteraard zal de FVB bezien wat dit allemaal concreet voor de vaktherapeuten in praktijk gaat betekenen.  De komende tijd komt er steeds informatie beschikbaar. Een zaak is zeker: de invoering van het zorgprestatiemodel betekent niet minder budget voor vaktherapie.

Uitgangspunt is en blijft dat het budget dat reeds nu beschikbaar is voor vaktherapie in de instellingen in zijn geheel overgaat naar het zorgprestatiemodel. Dit heeft de Nza die over de tarieven in zorg gaat de FVB verzekerd.  Dus onder de noemer Zorgprestatiemodel kunnen geen bezuinigen op vaktherapie in de instellingen plaatsvinden, dat is dan instellingbeleid. Berichten van instellingen dat door de invoering van het Zorgprestatiemodel geen geld is voor vaktherapie, kloppen in ieder geval niet. In de beddenprijs of verblijfprestatie is een integraal budget bepaald, waarin budget is voor vaktherapie.

Wat volgt er nog?
De partijen van het zorgprestatiemodel gaan nu verder met het opstellen van ‘veldafspraken’ over het Zorgprestatiemodel.. Ze gaan onder meer over beroepen in ggz en fz, verwijsregels, zorgvraagtypering, verantwoording & controle en gepast gebruik. De veldafspraken moeten in juli 2021 klaar zijn. Als onderdeel van het zorgprestatiemodel wordt straks voor elke patiënt het zorgvraagtype bepaald. De technische informatie over de zorgvraagtypering is beschikbaar. In mei komt de praktijkhandleiding uit. De FVB houdt de vinger aan de pols en de leden geïnformeerd.

Maak kennis met het zorgprestatiemodel
In april en mei organiseert het landelijke programma zorgprestatiemodel webinars over onder meer prestaties, settings, tarieven, zorgvraagtypering en beroepen. Later in het jaar komen er ook gratis e-learnings voor verschillende functies, zoals zorgprofessionals, administratieve medewerkers, controllers en managers. Hier wordt ook aandacht besteed aan de positie van vaktherapie op verzoek van de FVB. Maar stel ook vooral je vragen hier!

Meer informatie
Meer informatie vind je op de website van het zorgprestatiemodel. Onder downloads zijn alle documenten te vinden. Bekijk ook eens de FAQ’s. Graag blijft de FVB signalen van leden ontvangen over de invoering van het Zorgprestatiemodel.  Wij bespreken dat vervolgens met de Nza.

Zie ook  ggz NZa zorgprestatiemodel