Vaktherapeuten

Leidraad suïcidepreventie jongeren: een netwerkbrede werkwijze

27 mei 2024

Suïcide is de voornaamste doodsoorzaak onder jongeren. Onderzoek heeft aangetoond dat de meeste jongvolwassen die aan suïcidaliteit overlijden, langdurig in behandeling waren zonder het gewenste effect te bereiken. Dit moet beter.  

De leidraad Suïcidepreventie jongeren: een netwerkbrede werkwijze biedt praktische richtlijnen voor een gezamenlijke aanpak binnen het jeugddomein. Deze leidraad is gebaseerd op bestaande richtlijnen en aangevuld met extra kennis. Het biedt handvatten, ook voor vaktherapeiuten, voor de uitvoering van suïcidepreventie. Jongeren worden veel doorverwezen, gemiddeld doorlopen jongeren met een suïciderisico 9,5 verschillende trajecten. Er moet een netwerk komen, dat niet zomaar doorverwijst, maar werkt vanuit één gezamenlijk behandelplan en de expertise van iedereen benut. Daarvoor moet deze leidraad verder geïmplementeerd worden in de jeugdhulp. Zo kan de hulp voor jongeren die worstelen met suïcidaliteit verbeterd worden.  

 

Zie ook  Jongeren