Vaktherapeuten

Meedenken over het FVB-beleid voor de komende jaren? Kom naar een van de regiobijeenkomsten!

16 januari 2020

In 2020 zullen we als FVB een aantal regiobijeenkomsten organiseren om input op te halen voor het meerjarenbeleidsplan 2020-2025. We willen jou als vaktherapeut graag meenemen in de strategische keuzes die er liggen. Welke uitdagingen zie jij voor de FVB? Welke keuzes zijn hierin te maken? Welke vraagstukken spelen er? Welke aanpak werkt het beste? Wat zijn risico's of nadelige gevolgen van keuzes die we kunnen maken? 

Elke bijeenkomst zal geleid worden door Irene Rentenaar (directeur) samen met iemand van het Algemeen Bestuur van de FVB. Ook zijn vanuit de zeven aangesloten verenigingen bestuursleden aanwezig. Tijdens deze bijeenkomsten verzamelen we jullie input. Dit gebruiken we bij het opstellen van het meerjarenbeleidsplan voor de periode 2020-2025. 

Je bent van harte welkom om mee te denken, sterker nog: dat waarderen we zeer! Hieronder een overzicht met de data en de regio's. Elke regiobijeenkomst vindt plaats in de avond van 19.30 tot 21.30 uur met voorafgaand een inloop en aansluitend een drankje en hapje. De regio’s hebben we alvast bepaald, de exacte locaties hoor je later van ons. Je kunt de datum alvast vrijhouden in je agenda. Binnenkort sturen we je een uitnodiging (met de precieze locatie) en kun je je hiervoor aanmelden. Houd je mail dus in de gaten!

Zie ook  Meerjaren beleidsplan regiobijeenkomsten