Vaktherapeuten

Meten in de praktijk: voor onderbouwing van vaktherapie en voor jezelf om bij te sturen

02 juni 2020

Alweer 2 jaar geleden is 'Meten in de praktijk' gestart. Omdat er veel veranderd is en er veel nieuwe vaktherapeuten bij zijn gekomen, willen we dit graag nog een keer onder de aandacht brengen. 

Als individuele therapeut wil je weten hoe goed je behandeling werkt voor een individuele cliënt. Niet alleen door je persoonlijke indruk en feedback, maar ook door een standaard meetlat. Op basis hiervan kun je bijsturen.

Als FVB willen we aan de andere kant anonieme onderzoeksdata verzamelen. Met deze data kan dan weer verder onderzoek gedaan worden. Zo kunnen we op termijn een nadere onderbouwing van vaktherapie geven aan bijvoorbeeld zorgverzekeraars en gemeenten.

Voor de dataverzameling is het van belang om alle metingen op dezelfde manier te doen: hiermee worden de resultaten vergelijkbaar. Daarom is het belangrijk dat je als vaktherapeut (vrijgevestigd of in loondienst) meedoet hieraan. Zonder jou geen data! 

Als vaktherapeut meld je je eenmalig aan. Vervolgens kun je elke cliënt afzonderlijk aanmelden voor een voormeting en een nameting. Jij krijgt dan een link naar de vragenlijst. Niemand, alleen jij, weet dus om welke cliënt het gaat. Jouw cliënt vult vervolgens de vragenlijst in. De uitkomsten kun je gebruiken voor jouw behandeling. De gegevens worden daarnaast anoniem opgeslagen in de database voor onderzoek. 

Wil je meer weten? Kijk dan hier voor meer informatie. Direct aanmelden kan ook. Ga dan hierheen. 


 

 

Zie ook  onderzoek meten in de praktijk