Vaktherapeuten

Methode presentatie Affectregulerende Vaktherapie (ArVT)

10 maart 2016

Het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie (ArVT) richt zich op het ontwikkelen, beschrijven en onderzoeken van de transdiagnostische methode Affectregulerende Vaktherapie. Doel is behoud van het vak door erkenning van vaktherapie als jeugdinterventie bij NJI/Vilans. Het Kennisnetwerk werkt samen met 3 hogescholen (HAN, HU en Stenden), de FVB en Ambiq. De methode is inmiddels beschreven en landelijk effectonderzoek is in voorbereiding. Onderzoek is noodzakelijk in het traject naar erkenning. Veel therapeuten zullen zich herkennen in deze transdiagnostische interventie. Met deze beschrijving is taal (en theoretische onderbouwing) gelegd onder de vaktherapeutische werkzame factoren. Hierdoor kunnen verwijzers beter begrijpen wat je als vaktherapeut doet en kun je zelf doelgerichter inzetten wat werkt.

 

Op 8 april 2016 vond de presentatie plaats van deze transdiagnostische methode met effectmeting voor alle disciplines. Tijdens deze bijeenkomst vertelden de betrokkenen over het netwerk en hoe ze een FVB Kennisnetwerk werden. Daarnaast kwamen de methode en het landelijke onderzoek aan bod en wat nodig is om aan te sluiten bij het netwerk.

Zie ook  Kennisnetwerk Affectieregulerende Vaktherapie