Vaktherapeuten

Modelovereenkomst in plaats van VAR

18 juli 2016

Voor opdrachtgevers die werken met freelancers of zelfstandigen zonder personeel kan het onduidelijk zijn of zij voor die opdrachtnemers loonheffingen moeten inhouden en betalen. De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) gaf hierover duidelijkheid. Sinds 1 mei 2016 is de VAR afgeschaft. In plaats van de VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers een modelovereenkomst gebruiken. Kijk hier voor meer informatie hierover van de Belastingdienst.

De FVB heeft een modelovereenkomst voor vaktherapeuten uitgewerkt. Deze is gebaseerd op de modelovereenkomst die door de VvAA met de Belastingdienst is afgestemd voor paramedici. LET OP: Belangrijk hierbij is dat je in de geel gearceerde onderdelen GEEN wijzingen aanbrengt anders dan de aangegeven keuzes. Dus ook de koptekst moet in de overeenkomst blijven staan. De formulering van deze onderdelen van de overeenkomst is namelijk essentieel voor het bepalen of er wel of geen gezagsverhouding is en om te laten zien dat de overeenkomst is gebaseerd op een reeds goedgekeurde overeenkomst.

Daarnaast is er een algemene modelovereenkomst voor een 'overeenkomst van opdracht' die door de Belastingdienst is goedgekeurd. Deze is wat minder specifiek, maar kun je ook gebruiken. Een van de leden heeft een overeenkomst opgesteld die hierop gebaseerd is en die de Belastingdienst heeft goedgekeurd. LET OP: Ook hier is het van belang dat in de koptekst steeds verwezen wordt naar het model waarop de overeenkomst gebaseerd is.

Zie ook  modelovereenkomst freelancer zelfstandig