Vaktherapeuten

Niet vergeten: vraag de contributie voor je beroepsvereniging terug aan je werkgever

03 april 2020

De contributie die je als lid betaalt aan jouw beroepsvereniging heeft de status van vakbondscontributie. Dit betekent dat je deze terug kunt krijgen als je in loondienst bent en dit zo is geregeld in de cao waar jij onder valt. In dit overzicht kun je zien wat in welke cao geregeld is. Wil je in aanmerking komen voor teruggave, dan moet je dit wel zelf kenbaar maken bij jouw werkgever.

Zie ook  vergoeding contributie contributie