Vaktherapeuten

Nieuw FVB-bestuurslid met portefeuille kennisinnovatie: Annemarie Abbing

16 december 2020

Woensdag 9 december 2020 is in de Algemene Ledenvergadering van de FVB Annemarie Abbing benoemd tot bestuurslid met de portefeuille kennisinnovatie. Zij volgt Martin Hoogvliet op die deze functie tot 1 september 2020 heeft vervuld. We zijn blij dat we met Annemarie een goede opvolger hebben gevonden! Annemarie stelt zich hieronder voor.

"Graag stel ik mijzelf aan jullie voor. Mijn naam is Annemarie Abbing en ik ben begin december gestart als Bestuurslid Kennisinnovatie. Van oorsprong ben ik beeldend therapeut, opgeleid aan Hogeschool Leiden (1997-2001). Na deze opleiding heb ik Diergeneeskunde gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, met als afstudeerrichting Veterinaire Volksgezondheid. Daarna werd ik onderzoeker en onderzoekscoördinator bij het Ministerie van LNV. De vaktherapie liet me echter niet los. Mijn wens was om iets van de wetenschappelijke benadering in te brengen in de vaktherapie, wat ik in mijn eigen opleiding een beetje gemist had.

In 2010 maakte ik de overstap naar Hogeschool Leiden, waar ik als fondswerver en projectontwikkelaar aan de slag ging, en al snel kreeg ik de kans om ook zelf onderzoek te gaan doen. Lector Erik Baars stimuleerde mij om promotieonderzoek te gaan doen. Dit heb ik gedaan en in januari 2020 promoveerde ik aan de Universiteit Leiden bij Prof. Dr. Hanna Swaab. Mijn proefschrift had als onderwerp: beeldende therapie bij angstklachten (Art Therapy & Anxiety; Abbing 2020).

Ik wilde mijn blik graag verbreden naar ook de andere vaktherapeutische disciplines. Die kans diende zich aan toen er een vacature kwam voor een post-doc onderzoeker bij de Open Universiteit. Het afgelopen jaar heb ik daar, naast mijn werk als docent-onderzoeker bij Hogeschool Leiden, samengewerkt met Prof. Dr. Susan van Hooren en andere lectoren en onderzoekers. De projecten vaktherapie in de forensische jeugdzorg en de forensische psychiatrie zijn in november afgerond. Tijd voor een nieuwe uitdaging!

Ik vind het een eer dat ik de functie van Bestuurslid Kennisinnovatie mag gaan invullen, en dat ik mijn passie voor de onderbouwing van ons mooie vak op beleidsniveau mag gaan inzetten. Ik zal ten dienste staan van alle vaktherapeutische disciplines die in de FVB verenigd zijn en zal me inzetten voor verdere kennisontwikkeling, onderbouwing en positionering van vaktherapie.

Naast deze functie blijf ik werkzaam als senior docent-onderzoeker bij Hogeschool Leiden, waar ik mij onder meer richt op onderzoek naar werkingsmechanismen van vaktherapie, lessen verzorgen op het gebied van onderzoeksvaardigheden en het begeleiden van studenten bij hun afstudeeronderzoek.

Ik ben getrouwd en moeder van drie kinderen (van 14, 12 en 8 jaar oud). In mijn schaarse vrije tijd zing ik graag, ik ben sopraan bij het Residentie Kamerkoor in Den Haag."

Zie ook  Dagelijks bestuur Kennisinnovatie