Vaktherapeuten

Nieuw FVB-bestuurslid voor Kennisinnovatie: Martina de Witte

03 februari 2022

Graag stel ik mijzelf even aan jullie voor. Mijn naam is Martina de Witte en ik start per 1 februari 2022  als FVB-bestuurslid Kennisinnovatie. Na mijn bacheloropleiding tot muziektherapeut (1999-2003) ben ik als muziektherapeut aan de slag gegaan in de gehandicaptenzorg en later bij Stevig, waar volwassenen met lichte verstandelijke beperkingen (LVB) en psychiatrische- en/of forensische problematiek worden behandeld. Hier heb ik jarenlang met veel plezier gewerkt. Ik merkte dat interventies bij deze doelgroep veelal gericht waren op het verminderen van stress/spanning en het verbeteren van de emotieregulatie. Tijdens mijn masteropleiding (Master of Arts Therapies) heb ik een eerste aanzet kunnen maken in het onderzoeken van dit onderwerp, waarbij ik mij baseerde op ervaringen vanuit de praktijk.

Na mijn masteropleiding (2013) ben ik als docent aan de slag gegaan bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en als onderzoeker bij het landelijke lectoraat KenVaK. Mijn nieuwsgierigheid naar de effecten en werking van muziekinterventies werd verder aangewakkerd, in het bijzonder met betrekking tot het behandelen van stress. Een promotieonderzoek werd geboren! Afgelopen oktober ben ik gepromoveerd op het onderwerp 'Music interventions for stress reduction' aan de Universiteit van Amsterdam bij prof. dr. Geert-Jan Stams (UvA), prof. dr. Xavier Moonen (UvA), en prof. dr. Susan van Hooren (OU). Een voorrecht om met hen te mogen samenwerken. Zie deze link als je het proefschrift wilt inzien: https://kenvak.nl/wp-content/uploads/2017/01/20211109-Thesis-Martina-de-Witte.pdf

Naast het promotieonderzoek heb ik ook de kans gekregen om met een groep onderzoekers uit verschillende landen onderzoek te doen naar de therapeutische factoren en werkingsmechanismen van vaktherapeutische interventies. Het resultaat van deze samenwerking is hier te lezen: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.678397/full?fbclid=IwAR3cSgO5rAffm7mDZTj_DRegbWWEXdAWXTHUNLqRyx_CzYBkLjCwWOf60Us

Verder ben ik actief betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten die zich richten op het verzamelen en beoordelen van de bestaande evidentie van specifieke vaktherapeutische interventies. Dit kan helpend zijn voor richtlijnontwikkeling en draagt bij aan een stevigere positionering van de vaktherapeutische disciplines. Als onderzoeker gaat mijn hart sneller kloppen van het opzetten en uitvoeren van deze studies en het vervolgens terugbrengen van de resultaten naar de praktijk van de vaktherapie. Daarnaast ben ik niet alleen zeer geïnteresseerd in het aantonen van effecten, maar ook in het verder uitdiepen van hoe en waarom vaktherapeutische interventies leiden naar een positieve behandelresultaat. Welke interventies werken wanneer het beste bij wie?

Ik ben dan ook blij dat ik de functie van FVB-bestuurslid Kennisinnovatie mag gaan invullen en dat ik mijn passie voor de onderbouwing van ons mooie vak op beleidsniveau mag gaan inzetten. Ik zal ten dienste staan van alle vaktherapeutische disciplines die in de FVB verenigd zijn en zal me inzetten voor verdere kennisontwikkeling, onderbouwing en positionering van vaktherapie. Naast deze functie blijf ik werkzaam bij de HAN, waar ik onder andere verbonden ben aan het masterprogramma van de opleiding vaktherapie. Samen met mijn partner Alexandre heb ik afgelopen juni ons zoontje Sinne mogen verwelkomen. In mijn vrije tijd maak ik graag muziek, ga ik graag een rondje wielrennen of een flinke wandeling maken in de prachtige Ooijpolder bij Nijmegen.

Ik kijk uit naar verdere samenwerking!

Zie ook  Dagelijks bestuur Kennisinnovatie kennisinnovator bestuurslid