Vaktherapeuten

Nieuw verschenen: Affectregulerende vaktherapie dans als individuele behandelmethode ter vermindering van gedrags- en emotionele problemen bij kinderen van 4 t/m 12 jaar met problematische gehechtheid

17 december 2020

De jeugdinterventie Affectregulerende Vaktherapie dans (ArVTdans) is zorgprogramma-overstijgend. Kinderen uit verschillende zorgprogramma’s maken er gebruik van: jeugdpsychiatrische instellingen, jeugd- en gehandicaptenzorg, orthopedagogische behandelcentra en vrijgevestigde praktijken. 

Affectregulerende vaktherapie (ArVT) is een methode die doelgroep- en discipline-overstijgend is. In dit geval gaat het om affectregulerende vaktherapie dans als individuele behandelmethode ter vermindering van gedrags- en emotionele problemen bij kinderen van 4 t/m 12 jaar met problematische gehechtheid. 

Bekijk hier de interventiebeschrijving. 

Zie ook  CPMO Affectregulerende vaktherapie interventiebeschrijving