Vaktherapeuten

Nieuw verschenen: Beeldende therapie bij een chronische somatische aandoening

31 mei 2021

Onlangs is de interventie beschreven voor Chronisch beter voelen in de vorm van beeldende therapie waarbij revalidanten lichaamssignalen leren herkennen om eigen regie te kunnen voeren over hun leven met een chronische somatische aandoening. Auteurs zijn Marika Derickx, Teunie van Geresteijn, Ella Gerrits, Karin Schutten, Margôt Sleeboom.  

Deze interventie is geschreven voor revalidanten met een chronisch somatische aandoening (CSA) die moeite   hebben met het registreren en interpreteren van eigen lichaamssignalen. Een somatische aandoening is een chronisch lichamelijke klacht of ziekte bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson, reuma of kanker. De interventiebeschrijving is gebaseerd op het ETC (Expressive Therapies Continuüm) van Hinz, waarbij specifiek wordt ingegaan op de transdiagnostische factoren waarneming, arousal en sociale interactie.  

In een revalidatietraject speelt zelfmanagement een belangrijke rol. Volgens Lorig biedt zelfmanagement revalidanten met CSA de mogelijkheid om de regie te voeren over hun eigen leven, gezondheid en behandeling. De visie van ‘de positieve gezondheid’ sluit hierbij aan: “het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale problemen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren”. 

Het doel van de interventiebeschijving is dat de revalidant de regie kan voeren over zijn eigen gezondheidstoestand door lichaamssignalen te registreren en adequaat te interpreteren. Om dit te bereiken, moet de revalidant onder andere inzicht krijgen in de eigen gezondheid, beslissingen kunnen nemen op basis van juiste informatie en de eigen gezondheidstoestand kunnen monitoren. Verminderde registratie en interpretatie van lichaamssignalen kan leiden tot een beperkte regie over de eigen gezondheidstoestand. Dit is belemmerend voor goede zelfzorg. Zonder passende behandeling kan dit resulteren in een nadelig ziekteverloop, een verslechterende gezondheidstoestand, een lagere kwaliteit van leven, stijgende ziektekosten en een hogere ziektelast 

De volledige interventiebeschrijving kun je vinden op de Databank Vaktherapie.

 


 

Zie ook  somatische klachten beeldende therapie interventiebeschrijving somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten