Vaktherapeuten

Nieuw verschenen module: Communicatie & Assertiviteits Training (CAT) - vaktherapeutische groepsbehandeling gericht op het verminderen van het recidiverisico

In deze module gaat het om de inzet van vaktherapeutische groepsbehandeling gericht op het verminderen van het recidiversicio door het verbeteren van sociale en communicatieve vaardigheden voor volwassen patiënten met sub-assertief gedrag in een forensisch psychiatrische setting. De auteurs zijn Maartje Lavrijsen, Inge Merkx, Evelien Campo, Bryan Bouwhuis, Clare Macfarlane, Ron Teerenstra, Eline Tiecken en Elly Konings. 

In de forensische psychiatrie kunnen gebrekkige sociale vaardigheden bijdragen aan een verhoogd recidiverisico wanneer dit bij de patiënt leidt tot problemen met de omgeving. Het gaat dan onder andere over communicatieve vaardigheden, het correct hanteren van omgangsvormen en machtsverhoudingen, weten welke omgang kwetsend of prikkelend is voor de ander, gepaste assertiviteit in contacten en in gesprek een gepaste fysieke afstand tot de ander bewaren. 

De behandeling bestaat uit vijftien sessies van twee uur met een frequentie van twee keer per week in een gesloten groep van minimaal vier en maximaal zes patiënten. Elke sessie heeft eenzelfde opbouw waarbij de verschillende onderdelen worden behandeld middels theorie, vaktherapeutische werkvormen en huiswerkopdrachten. De sessies zijn verdeeld over vier blokken. Een uitzondering hierop zijn de eerste en de laatste sessie, deze staan in het teken van kennismaken en evalueren. Elk blok wordt afgesloten met een oefensessie waarbij alle oefenstof geïntegreerd geoefend wordt. De vaktherapeutische werkvormen zijn trainingsgericht, actief, gericht op het gedrag in het hier en nu en in meer of mindere mate gestructureerd. 

Meer lezen? Klik dan hier. Alle producten en modules die verschijnen zijn te vinden in de Databank Vaktherapie. 

Zie ook  CPMO Product- en moduleontwikkeling module sociale vaardigheden