Vaktherapeuten

Nieuwe FVB-voorzitter Angeline Miedema stelt zich voor

19 januari 2017

Beste mensen,

Allereerst wens ik iedereen een heel goed 2017, zowel privé als op werkgebied.

Op de Algemene Ledenvergadering van 13 december jl. (waar ik zelf helaas vanwege ziekte niet bij kon zijn) ben ik benoemd tot nieuwe voorzitter van de FVB. Met veel plezier ben ik per 1-1-2017 begonnen.

Angeline Miedema

Mijn naam is Angeline Miedema.

Wat mijn achtergrond betreft: ik ben sinds 2002 zelfstandig gevestigd als interim-manager, adviseur en loopbaancoach. Ik vervul voornamelijk interim-opdrachten in Zorg, Welzijn en Maatschappelijke opvang en het HBO-onderwijs. De 20 jaar daarvoor heb ik diverse management- en directie/bestuurdersfuncties vervuld in die 3 sectoren. Van huis uit ben ik klinisch psycholoog, aangevuld met een post-academische opleiding Personeelsmanagement, diverse ‘harde modules Bedrijfskunde' en leergangen Veranderkunde.

Op dit moment ben ik afdelingsmanager Welzijnsopleidingen (MWD, CMV en Pedagogiek) ad interim bij de NHL Hogeschool. Onderdeel van mijn opdracht is de voorbereiding van de afdeling op de fusie met Stenden. Er zal onder andere een samenvoeging plaatsvinden van de bacheloropleidingen SPH, MWD en CMV naar Social Work, van de master opleidingen en van de lectoraten Zorg en Welzijn. Zo ben ik ook zijdelings betrokken/op de hoogte van de opleiding Creatieve Therapie van Stenden. Daarnaast ben ik actief in bestuurs- en Raad van Toezicht-functies en als vertrouwenspersoon. Hierbij kies ik bewust voor organisaties waar mijn hart ligt.

Toen ik gepolst werd of het bestuur van de Federatie van Vaktherapeutische Beroepen niet wat voor mij was, reageerde ik meteen enthousiast: ik ken de vaktherapeutische professionals vanuit mijn werkzaamheden in de sector Zorg en Welzijn en een beetje vanuit het HBO. De meerwaarde van de vaktherapie en ook de kwetsbaarheid ten aanzien van de bewijskracht van de meerwaarde c.q. het zeker stellen van de financiële vergoeding ben ik in de praktijk tegengekomen. Na het sollicitatiegesprek met de delegatie van het FVB-bestuur en de directie en het lezen van het beleidsplan, steeg mijn bewondering voor alle activiteiten die deze vereniging(en) met een klein bureau en betrokken leden realiseert. Aan de doorontwikkeling en zekerstelling wil ik graag als voorzitter van het bestuur een steentje  bijdragen.

Ik woon sinds 1994 met mijn partner Henny in Zwolle. We hebben twee kinderen, een dochter van 26 jaar en een zoon van 24 jaar. Daarnaast zijn we gastgezin van PEC Zwolle en hebben we 2 jonge voetballers in huis.

Ik ben bereikbaar via e-mail op fvb.voorzitter@vaktherapie.nl.

Zie ook  Voorzitter Dagelijks bestuur