Vaktherapeuten

Nieuwe interventiebeschrijving over het verbeteren van emotieregulatievaardigheden met PMT-groepsaanbod bij angst- of depressieve stoornis

04 oktober 2017

Onlangs is de interventie beschreven voor het verbeteren van emotieregulatievaardigheden bij volwassenen met een angst- of depressieve stoornis door een groepsaanbod psychomotorische therapie. Auteurs zijn Marianne Bosman, Ebel Dijkhuis, Wendy Mosselman, Anneke Özen-van Vliet en Wilma Sabel. 

 

Patienten met een angst- of depressieve stoornis laten zich in hun gedrag leiden door hun emoties. Dit heet emotiegestuurd gedrag (EGG). Kenmerkend is dat men aan de ene kant emoties onderdrukt en vermijdt, maar aan de andere kant emoties te heftig beleeft en uit (hypoarousal of hyperarousal). Hypoarousal wordt zichtbaar in lichaamssignalen als een te lage spierspanning en vertraagde hartslag, terwijl bij hyperarousal sprake is van een verhoogde hartslag, hoge spierspanning en versnelde ademhaling. De patient is zich niet altijd bewust van de verbinding tussen zijn ervaren hypo- of hyperarousal en zijn emotiegestuurd gedrag. Klachten formuleert hij meestal als concentratie- en slaapproblemen, somberheid, lusteloosheid, inactiviteit, vermoeidheid of juist als gejaagdheid, angst en paniek, prikkelbaarheid of spanning. 

Emotiegestuurd gedrag geeft de patient het gevoel dat hij minder zelfsturend is en minder zelfcontrole heeft. Dit komt tot uiting in overmatige aanpassing en subassertief gedrag of in emotionele overactie. Vaak is er sprake van een negatieve gedachtenstroom. De angst- en depressieve klachten blijven hierdoor bestaan of worden versterkt. 

Het gaat er bij deze interventie om dat de patient zijn lichaamssignalen beter kan waarnemen en dat hij zich bewust is van zijn gedachten, van lichaamssignalen en van gedragsneigingen en dat hij deze kan toelaten zonder automatisch emotiegestuurd gedrag en dat hij zijn emoties kan reguleren. 

 

De volledige interventiebeschrijving kun je vinden op de website van de CPMO: www.databankvaktherapie.nl.

Zie ook  PMT angststoornis depressie CPMO interventiebeschrijving interventies emotieregulatie