Vaktherapeuten

Nieuwe Module Plus: Psychomotorische therapie om impulsieve agressie bij volwassenen met PTSS te verminderen

25 juni 2024

Deze interventiebeschrijving is geschreven voor de behandeling van mensen die PTSS ontwikkeld hebben door één of meerdere traumatische gebeurtenissen en daardoor last hebben van hyperarousal, verhoogde prikkelbaarheid en woede-uitbarstingen, ook wel impulsieve agressie genoemd.

Het hoofddoel van de module is het verminderen van impulsieve agressie. In de beschreven interventie worden cognities, emoties, lichaamssensaties en gedrag weer aan elkaar verbonden, omdat die door de traumatische ervaring hun onderlinge samenhang zijn kwijtgeraakt. Deze module kan toegepast worden binnen verschillende behandelsettingen zoals klinische behandeling, poliklinische behandeling en dagbehandeling. Het betreft een consensus based Module Plus.

Klik hier om de module te bekijken.

Auteurs: Plouvier, J.M.C.G., Van de Kamp, M.M., Bieleveldt, S., Van Arensbergen, B, Wiegers, M.

Zie ook  PMT PTSS Agressie