Vaktherapeuten

Nieuwe productbeschrijving: Beeldende therapeutische observatie in het basisonderwijs ter verheldering van de zorg- en ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Nieuwe productbeschrijving: Beeldende therapeutische observatie in het basisonderwijs ter verheldering van de zorg- en ondersteuningsbehoefte van de leerling

Er wordt beschreven op welke manier de therapeut van hulp kan zijn voor een leerling in het basisonderwijs die meer zorg en aandacht nodig heeft dan de overige leerlingen van de groep. Auteurs zijn Marlon Gering, Karin Nijhoff, Mariëlle Koenders, Janine Mickers en Carla Kivits.

De interventie richt zich op leerlingen in het basisonderwijs en legt de focus op het leveren van een diagnostisch middel dat aansluit bij de belevingswereld van de leerling, en tegelijkertijd kijkt naar de leerling in zijn geheel. Het observatieproduct is belangrijk voor de leerling, omdat er nu te weinig diagnostische middelen zijn die aan deze criteria voldoen.

Het doel is het in beeld brengen van de zorg- en ondersteuningsbehoefte van de leerling, om vanuit deze behoefte voortvloeiende adviezen en mogelijke vervolgstappen te kunnen formuleren. 

Mocht je interesse hebben, bekijk dan vooral de volledige productbeschrijving!

 

Zie ook  beeldende therapie CPMO interventiebeschrijving basisonderwijs