Vaktherapeuten

Nieuwe zorgstandaard beschrijft goede zorg voor kinderen van ouders met psychische klachten of verslavingsproblematiek

20 december 2019

Psychische aandoeningen en verslavingsproblemen beperken ouders in hun ouderschap. Kinderen van ouders met deze problemen hebben een verhoogd risico om zelf psychische klachen of verslavingsproblematiek te ontwikkelen. Preventie, vroege opsporing en gepaste interventies kunnen ernstige problemen voorkomen. De nieuwe kwaliteitsstandaard KOPP/KOV biedt handvatten ter ondersteuning van de ouder, het kind, het gezin en de leefomgeving. KOPP/KOV staat voor kinderen van ouders met psychische problematiek en kinderen van ouders met verslavingsproblematiek.

Deze kwaliteitsstandaard is tot stand gekomen dankzij de inzet van professionals, patiënten en naasten. In een werkgroep hebben zij de gezamenlijke inhoud bepaald en gezorgd dat deze op adequate wijze is opgeschreven. Wij als FVB zijn hierbij ook betrokken geweest. 

Deze zorgstandaard kun je vinden op ggzstandaarden.nl, de website voor zorgprofessionals met alle informatie over kwaliteitsstandaarden in de ggz.

Zie ook  psychische problemen kwaliteit zorgstandaarden verslaving KOPP KOV