Vaktherapeuten

Nieuwe zorgstandaard: Dissociatieve stoornissen

17 december 2020

Een werkgroep van patiënten en professionals heeft de nieuwe zorgstandaard Dissociatieve stoornissen ontwikkeld. Als FVB hebben we hierin geparticipeerd. Deze zorgstandaard is inmiddels klaar en gepubliceerd door Akwa GGZ.

Mensen met een dissociatieve stoornis melden zich vaak eerst met andere klachten. Voordat er een dissociatieve stoornis gediagnosticeerd wordt, heeft de patiënt vaak al een jarenlang traject in de ggz achter de rug. Dit is de eerste kwaliteitsstandaard voor mensen met een dergelijke stoornis. De standaard beschrijft vanuit het perspectief van de patiënt wat goede zorg is voor mensen met een dergelijke stoornis. De zorgstandaard beschrijft vijf typen dissociatieve stoornissen, helpt patiënten bij het vinden van de juiste hulp en biedt professionals handvatten voor de complexe diagnostiek en behandeling. Professionals kunnen dissociatieve stoornissen hiermee eerder signaleren en samen met de patiënt tijdiger een adequate behandeling vinden. De standaard beschrijft wanneer het zinvol is om te screenen en waar dan op te letten, en welke instrumenten geschikt zijn voor de diagnostiek.

De kwaliteitsstandaard Dissociatieve stoornissen kun je hier vinden.

Zie ook  zorgstandaarden dissociatieve stoornissen