Vaktherapeuten

Nieuwe zorgstandaard Psychotrauma-en stressorgerelateerde stoornissen gepubliceerd

02 december 2020

In deze zorgstandaard wordt vanuit het perspectief van de patiënt beschreven wat goede zorg bij psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen is. Zoals elke zorgstandaard is deze onder begeleiding van Akwa GGZ tot stand gekomen met een werkgroep bestaande uit patiënten, naasten en professionals. De zorgstandaard is gebaseerd op actuele en wetenschappelijk onderbouwde inzichten. Ook als FVB hebben we hierin geparticipeerd. Patiënt- en beroepsverenigingen in de ggz hebben de standaard geautoriseerd.

Naast posttraumatische-stressstoornis (PTSS) wordt er in de zorgstandaard aandacht besteed aan acute stressstoornis, persisterende complexe rouwstoornis en hechtingsstoornissen. De zorgstandaard beschrijft alle onderdelen in het behandeltraject voor mensen met klachten als gevolg van psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen. Het omvat het gehele proces van vroege onderkenning, preventie, diagnostiek en monitoring, behandeling en begeleiding, bevordering van herstel tot participatie en re-integratie. Ook de organisatie van zorg en relevante kwaliteits-indicatoren staan beschreven.

Deze zorgstandaard kan jou als vaktherapeut ondersteunen tijdens het behandelproces en geeft bijvoorbeeld antwoorden op vragen als: hoe moet ik de diagnose PTSS vaststellen? Welke behandeling voor PTSS kan ik het beste geven? Wat kan ik doen als een behandeling niet aanslaat? Hoe moet ik omgaan met comorbiditeit?

Bekijk hier de nieuwe zorgstandaard.
 

Zie ook  stress zorgstandaarden trauma PTSS hechtingsstoornis psychotrauma stressstoornis rouwstoornis