Vaktherapeuten

Onderzoek dementie Trimbos-instituut. Oproep aan vaktherapeuten die werken met cliënten met dementie

Het Trimbos-instituut is benieuwd naar de wensen van mensen met dementie en hun naasten. Binnen het SPREAD+ onderzoek hechten ze veel waarde aan de mening van (zorg)professionals die werken met deze doelgroepen. Ze willen dan ook graag van vaktherapeuten  weten wat zij de belangrijkste wensen vindt voor personen met dementie en hun naasten. Hiervoor vraagt het Trimbos-instituut je te verplaatsen in de persoon met dementie en zijn/haar naaste. Het invullen van de vragenlijstlijst kost ongeveer 15 minuten. Met je antwoorden helpt je het Trimbos-instituur bij het verder ontwikkelen van de zorg en ondersteuning voor deze doelgroepen.

Klik hier om de vragenlijst in te vullen. Meer informatie over de vragenlijst en het onderzoek vind je ook in de inleiding van de vragenlijst.

De vragenlijst kan ingevuld worden tot medio september 2023.