Vaktherapeuten

Podcast over het PGB: ook interessant voor vaktherapeuten!

28 mei 2024

Vaktherapie kan gefinancierd worden via zorg in natura, maar ook via een PGB. Een persoonsgebonden budget kan worden afgegeven als de vaktherapeut niet gecontracteerd is, maar de cliënt wel aangeeft deze hulp te willen. Het besluiteren van de podcast Licht op Legal: Het persoonsgebonden budget en het stellen van kwaliteitseisen: Wat is de ruimte voor gemeenten? met advocaat Bastiaan Wallage geeft je meer inzicht in hoe een PGB beperkt kan worden en hoe je dat kan oplossen.

In de podcast Licht op Legal: Het persoonsgebonden budget en het stellen van kwaliteitseisen: Wat is de ruimte voor gemeenten? gaat advocaat Bastiaan Wallage in op het PGB. Hij vertelt hoe een PGB beperkt kan worden en hoe je dat kan oplossen. Ook staat hij stil bij het tarief voor PGB en de kwaliteitseisen die gemeenten mogen stellen. Wat zijn de wetten en rechten die gemeenten hebben en hoe kan je daar als professional mee om gaan?  

‘Je ziet in de praktijk dat gemeenten wat terughoudend zijn bij het verstrekken van zo’n persoonsgebonden budget.’ 

Benieuwd? Luister de podcast hier.

Vaktherapie kan gefinancierd worden via zorg in natura, maar ook via een PGB. Een persoonsgebonden budget kan worden afgegeven als de vaktherapeut niet gecontracteerd is, maar de cliënt wel aangeeft deze hulp te willen. Een vaktherapeut ingeschreven in het Register Vaktherapie voldoet aan de kwaliteitseisen die de Jeugdwet stelt voor een aanbieder. De jeugdige of zijn/haar ouders zijn als PGB-budgethouder de werkgever die de norm verantwoorde werktoedeling toepassen en maken de afweging voor de inzet van een niet-geregistreerde professional. 

Meer informatie over vergoedingen van vrijgevestigde vaktherapeuten is hier te vinden. 

Meer informatie over PGB in de jeugdhulp staat in het JIP

Meer informatie over de bezwaarprocedure van PGB en rechterlijke uitspraken staat hier.

Zie ook  vrijgevestigde vaktherapeuten PGB