Vaktherapeuten

Samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie (NVKT)

28 maart 2019

In september 2017 hebben we als FVB samen met de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie (NVKT) een intentieverklaring ondertekend om te onderzoeken hoe we de samenwerking tussen FVB en NVKT verder vorm kunnen geven met een mogelijke integratie van de NVKT(-leden) in de FVB. Door een bestuurswisseling bij de NVKT in het najaar van 2017 kon dit verkenningstraject uiteindelijk in het voorjaar van 2018 starten.

Op 18 maart 2019 heeft het Algemeen Bestuur van de FVB besloten dat er voldoende gezamenlijk draagvlak is om een integratie van de NVKT-leden in de FVB verder uit te werken. NVKT-leden zullen dan lid kunnen worden van de NVvMT, NVDT en NVBT. Dit traject zullen we in 2019 verder uitwerken. Formele besluitvorming over een integratie van de NVKT(-leden) in de FVB zal pas plaatsvinden nadat we een besluit genomen hebben over het wel of niet opnieuw indienen van een aanvraag beschermde opleidingstitel (artikel 34 Wet BIG).

In 2016 hebben we als FVB de opleiding Kunstzinnige Therapie (nu Vaktherapie) met de differentiaties beeldend, muziek en
spraak&drama van de Hogeschool Leiden opgenomen in de lijst van FVB-erkende opleidingen. Afgestudeerden van de deze opleiding kunnen daarmee lid worden van de bij de ons aangesloten beroepsverenigingen NVBT, NVvMT en NVDT. 

Zie ook  NVKT Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie intentieverklaring