Vaktherapeuten

Samenwerking met opleidingen Vaktherapie voor onderzoek in de praktijk: aanvragen voor onderzoek dramatherapie mogelijk

03 juni 2024

Vanuit het werkveld signaleren we wensen, vragen en ideeën voor onderzoek in de praktijk. Deze ontstaan vaak vanuit een behoefte aan (door)ontwikkeling van het professioneel handelen ten aanzien van cliënten en binnen de organisatie. Binnen het netwerk van de hogescholen kunnen deze vragen snel opgepakt en omgezet worden naar afstudeeronderzoek door studenten. 

Niet alle vragen bereiken ons als FVB, de aangesloten beroepsverenigingen of de opleidingen op dit moment. De hogescholen HSLeiden, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, NHLStenden, Hogeschool Utrecht en Zuyd Hogeschool hebben zich verenigd om samen met ons deze vragen op te pakken en te verdelen onder de bachelor studenten van de opleidingen Vaktherapie. Op deze manier kunnen we inspelen op de vraag naar onderzoek in de praktijk die vanuit het werkveld komt. 

We starten met een pilot voor dramatherapie. Als dit succesvol verloopt, zal de pilot in ieder geval uitgebreid worden naar muziektherapie, danstherapie en beeldende therapie. 
 

Wil je een aanvraag voor onderzoek indienen?

Vul dan dit formulier in. Voor een start in januari/februari 2025 is de uiterste datum om in te dienen 1 december 2024. Het formulier kun je mailen naar kennisenonderzoek@vaktherapie.nl onder vermelding van 'Pilot onderzoek dramatherapie'.

Na ontvangst zal een team van (dramatherapie-)onderzoeksdocenten je aanvraag bespreken en bekijken of het onderzoek bij een van de opleidingen Vaktherapie ondergebracht kan worden. De onderzoeken starten in september of in januari/februari.

 

Zie ook  Onderzoek Samenwerking Opleidingen