Vaktherapeuten

Verstrekking NAW-gegevens

08 oktober 2015

FVB stelt gegevens van zowel bestaande als nieuwe leden uit de ledenadministratie ter beschikking aan derden ter verwerking voor activiteiten die voor het realiseren van de doelstelling van FVB noodzakelijk zijn. In het bijzonder verstrekken we je naam, adres, woonplaats en e-mailadres alsmede naam, adres en woonplaats van je werkgever aan de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ) met het doel dat zij namens ons ledenraadpleging kan uitvoeren. Indien je niet instemt met het ter verwerking ter beschikking stellen van jouw gegevens aan derden, verzoeken wij je dit aan te geven bij onze ledenadministratie. In dat geval zul je niet persoonlijk op de hoogte kunnen worden gebracht van bijvoorbeeld het afsluiten van een sociaal plan bij een eventuele reorganisatie bij jouw werkgever.

Zie ook  NAW-gegevens gegevens