Vaktherapeuten

Vul je profiel aan in verband met vergoeding en voor weergave in zoekresultaten

21 november 2019

Achmea heeft ons als FVB en daarmee de beroepsverenigingen de opdracht gegeven om per 1 januari 2020 alleen nog vrijgevestigde leden door te geven aan Vektis c.q. zichtbaar te laten zijn op www.vaktherapie.nl die aan alle voorwaarden voldoen. Het gaat hierbij om de volgende criteria:

1. Voldoende psychosociale basiskennis (PSBK)
Als FVB registreerden en controleerden we dit tot nu toe alleen voor de NVPMKT- en NVVS-leden in verband met de RBCZ-aansluiting.

2. Voldoende bij- en nascholing en intervisie
Dit is geregeld via registratie in het Register Vaktherapie.

3. VOG, beroepsaansprakelijkheidsverzekering en Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg)-voorziening (klachtenfunctionaris en geschillencommissie)
Met een abonnement op een Wkkgz-voorziening zijn ook automatisch de punten VOG en beroepsaansprakelijkheidsverzekering geregeld. Deze zijn namelijk voorwaarde bij een abonnement voor een Wkkgz-voorziening.

We zullen vanuit de FVB ten aanzien van de punten 1 en 3 actie nemen om het risico te voorkomen dat Achmea vaktherapie niet meer vergoedt. Om bovenstaande punten te kunnen registreren in onze database zijn er extra velden toegevoegd aan jouw profiel op de FVB-website.

Psychosociale basiskennis (PSBK)
Dit veld kun je als lid niet zelf aanpassen. De informatie is gekoppeld aan de gegevens die wij hebben van jouw opleiding. Zie hiervoor de uitleg. Het is belangrijk om dit goed door te lezen en te controleren in jouw profiel. Mocht er opleidingsinformatie ontbreken, stuur dan een kopie van je diploma naar info@vaktherapie.nl zodat wij jouw profiel aan kunnen passen.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)
Deze velden kun je als lid zelf aanpassen. Hier kun je aangeven of:
- je in het bezit bent van een VOG,
- de geldigheidsduur (datum afgifte plus 5 jaar) invullen,
- jouw VOG uploaden.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
Deze velden kun je als lid zelf aanpassen. Hier kun je aangeven of:
- je een voorziening geregeld hebt die voldoet aan de Wkkgz,
- via welke partij,
- het polis- of aansluitnummer toevoegen,
- jouw polis uploaden.
(Zie de website voor meer uitleg over de Wkkgz)

Vul jouw profiel voor bovenstaande punten zo snel mogelijk aan! Voldoe je niet aan de genoemde criteria, dan geven we jouw gegevens per 2020 niet meer door aan Vektis en zal jouw praktijk niet meer getoond worden op www.vaktherapie.nl.

Controleer ook meteen of onder de tab "Eigen praktijk" jouw gegevens volledig en actueel zijn. Deze gegevens worden gebruikt voor de weergave van jouw praktijk via de zoekfunctie "Vaktherapeuten in de buurt" op de website www.vaktherapie.nl. Dit is de website waar we naar verwijzen bij onze activiteiten.

We zien dat nog niet iedereen zijn praktijkgegevens heeft ingevuld, waardoor je niet in de zoekresultaten naar boven komt. Het is belangrijk dat je hier alle praktijkgegevens invult, ook als deze overeenkomen met die onder de tab "Persoonlijke gegevens". We halen namelijk alleen de informatie bij de "Eigen praktijk-kaart" op voor weergave in de zoekresultaten.Controleer ook eens in de zoveel tijd of je de juiste items hebt aangevinkt onder Aandachtsgebieden en onder Werkveld. Het kan zijn dat we in de loop van de tijd items hebben toegevoegd. Zo is onder aandachtsgebieden recent de optie "gezinsproblematiek" toegevoegd. Daarnaast kun je bij "Aanvullende informatie" specifieke informatie toevoegen over jouw praktijk, deze informatie wordt ook getoond in de zoekresultaten. Een mooie manier om meer van jezelf te laten zien! Tot slot nog een tip: controleer in de zoekresultaten op www.vaktherapie.nl hoe jouw praktijk wordt weergegeven. Is dit niet helemaal naar wens, pas dan je gegevens in jouw profiel aan.

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, stuur dan een e-mail naar info@vaktherapie.nl.

Zie ook  Wkkgz mijn profiel beroepsaansprakelijkheid psbk Vektis Achmea VOG