Vaktherapeuten

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza): aanmelden als zorgaanbieder is voldoende

23 april 2021

Met de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) moeten nieuwe en bestaande aanbieders van zorg zich vanaf 1 januari 2022 melden. Voor jou als vrijgevestigde vaktherapeut verandert er weinig met de invoering van deze wet behalve dat je je als bestaande zorgverlener moet melden.

De Wtza geldt voor alle (nieuwe) zorgaanbieders die onder de werking vallen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen gezondheidszorg (Wkkgz). Hier vallen ook vaktherapeuten onder. Overigens moet je als vrijgevestigde vaktherapeut al vanaf 1 januari 2016 voldoen aan de Wkkgz. Dit zijn dus geen nieuwe eisen. 

We zien als FVB dat (commerciële) partijen naar aanleiding van de Wtza en vanwege de verplichtingen die de Wkkgz geeft, zorgaanbieders benaderen met een aanbod voor kwaliteitssystemen, registratiesystemen en andere pakketten. Als het goed is heb jij als vaktherapeut met de komst van de Wkkg alles goed geregeld. Het is daarom niet nodig om nu extra pakketten aan te schaffen. Het enige dat je moet doen volgens de Wtza is je aanmelden als zorgaanbieder. 

Wil je meer weten over wat de Wkkgz betekent voor jou als vaktherapeut? Kijk dan hier. 

Meer informatie over de Wtza kun je hier vinden. 

Zie ook  Wkkgz Wet Kwaliteit klacht en geschillen zorg Wtza Wet toetreding zorgaanbieders