Vaktherapeuten

Zilveren Kruis stemt in met gesprek FVB over schrappen aanvullende verzekeringen

06 januari 2022

Zilveren Kruis heeft inmiddels een reactie op de brief van de FVB over het schrappen van de vaktherapie voor jongeren uit de aanvullende verzekeringen gegeven. Als tegemoetkoming aan de bezwaren van de FVB stelt Zilveren Kruis voor om te voorkomen dat kinderen die nu therapie krijgen en per 1 januari 2022 zonder hulp komen te zitten, tot 1 juli 2022 onder een overgangsregeling vallen. Tot deze datum vergoedt Zilveren Kruis de consulten van behandelingen, die voor 1 januari 2022 al waren gestart.

In hun reactie aan de FVB geeft Zilveren Kruis aan dat de zorgverzekeraar: “de waarde van (integratieve) kinder- en jongerentherapie voor de gezondheid en het welzijn van kinderen niet ter discussie stelt. Voor wat betreft psychosociale zorg voor kinderen tot 18 jaar hoort dat bij de Jeugdwet.” Uiteraard vinden we als FVB dit tegenvoorstel onvoldoende en vindt er nog een gesprek met Zilveren Kruis plaats. We houden jullie op de hoogte.

Zie ook  zorgverzekering zorgverzekeraar zorgverzekeraars