Vaktherapeuten

Zorginstituut Nederland brengt overzicht met ggz-interventies uit

14 april 2020

Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft een overzicht met ggz-interventies uitgebracht. Voor het overzicht is geput uit de zorgstandaarden voor de ggz die worden beheerd door Akwa GGZ. Het document komt in de plaats van de circulaire toegestane therapieën van Zorgverzekeraars Nederland.

In de geneeskundige ggz bestaat een diversiteit aan behandelmethoden. Zorgverzekeraars bepalen of een bepaalde behandelmethode verzekerde zorg kan zijn. Therapieën dienen te voldoen aan het wettelijk criterium ‘stand van de wetenschap en praktijk’.

Als uitgangspunt voor het overzicht zijn de zorgstandaarden en generieke modules voor de ggz genomen. In het overzicht worden interventies benoemd met een verwijzing naar de zorgstandaarden en/of onderliggende richtlijnen waarin deze interventies zijn opgenomen en het niveau van bewijs dat ze voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk. Ook is onderscheid gemaakt tussen interventies die in het verleden zijn beoordeeld door het Zorginstituut, door ZN in het kader van het zorgadviestraject ggz of die (nog) niet zijn beoordeeld.

Het is de bedoeling dat dit overzicht met ggz-interventies een levend document is, dat onderhouden en up-to-date gehouden moeten worden. Het is aan partijen om in het kader van het zorgadviestraject van ZN duidelijk te communiceren over interventies die in het overzicht ontbreken, waar mogelijk wel bewijs voor is en dit te staven met (meer recente) wetenschappelijke literatuur en om afspraken te maken over het onderhoud van deze lijst.

Zie ook  Zorginstituut Nederland zorgstandaarden ggz-interventies