Vaktherapeuten

Zorgstandaard ADHD beschikbaar

12 februari 2019

De zorgstandaard ADHD is inmiddels beschikbaar. Als FVB hebben we ook in deze zorgstandaard geparticipeerd. De zorgstandaard brengt de adviezen van alle richtlijnen van organisaties die betrokken zijn bij de ADHD-zorg samen. Denk hierbij aan huisartsen, jeugdzorg, jeugd­gezondheidszorg en de ggz. Ook patiënten en hun ouders waren nauw betrokken bij het maken van de standaard: hun ervaringen en wensen zijn meegewogen in de adviezen. Voor patiënten (of hun ouders) geeft Thuisarts.nl nu ook extra informatie over ADHD. De zorgstandaard is overigens géén protocol. Centraal staat het begrip matched care: de zorgstandaard biedt de zorgverlener concrete handvatten waarmee hij in samenspraak met de patiënt (en naasten) de behandeling individueel vorm kan geven. Doel is dat de patiënt kan omgaan met de problemen die hij door ADHD in het dagelijkse leven ervaart, zoals schooluitval of problemen op het werk of in een relatie.

Zie ook  ADHD zorgstandaarden