Online profileren

Jezelf en jouw praktijk online profileren: voor de een gesneden koek, voor de ander spannend om op te pakken. Toch heb je hier als vaktherapeut ook mee te maken, zeker als je een eigen praktijk hebt of als zzp-er werkt. Online profileren helpt je om meer bekendheid te krijgen bij jouw doelgroep, bij verwijzers en bij opdrachtgevers en financiers zoals de gemeente. Digitaal geef je jouw visitekaartje af en vertel je jouw verhaal. Door ervoor te zorgen dat je in de digitale wereld vindbaar en zichtbaar bent, help je mee vaktherapie meer bekendheid te geven. Willen we als FVB digitale campagnes gaan voeren om vaktherapie op de kaart te zetten, dan zullen geïnteresseerden niet alleen algemene informatie moeten kunnen vinden over vaktherapie, maar ook vaktherapeuten in de buurt.

Op donderdag 23 september 2021 hebben we een online sessie georganiseerd over dit onderwerp: hoe profileer je je als vaktherapeut in het digitale veld zonder dat dit al te veel tijd en moeite kost? Deze sessie kun je hier terugkijken. 

Daarnaast willen we je nog als tip meegeven om vaktherapie neer te zetten als reguliere zorg. Gebruik de overkoepelende term vaktherapie en benoem alle disciplines. Op deze manier wordt vaktherapie een begrip en liften alle disciplines hier bij elke uiting op mee. Als vaktherapeut lever je zorg en ben je een behandelaar. Bied je ook andere producten aan, maak dan een duidelijk onderscheid tussen vaktherapie en deze andere producten. Denk hierbij aan therapie met dieren, begeleiding of zingevingstrajecten. 

Deel dit via: