Vaktherapeuten

Paul Ulrich

Paul Ulrich - Cliëntenadviesraad

Ik ben Paul en loop ruim tien jaar als vertegenwoordiger en belangenbehartiger van cliënten en naasten rond in de GGz wereld. Ik ben zo'n tien jaar bestuurslid geweest van Stichting Borderline en Stichting Zelfbeschadiging en heb aan tal van kwaliteitsstandaarden een bijdrage geleverd. Naast pillen en praten kan spelen een manier zijn om psychische  problemen uit te beelden en aan te pakken. Zeker als je beseft dat communicatie voor 70 procent verloopt via lichaamstaal. Vaktherapie is geen dagbesteding of activiteitenbegeleiding en moet gewoon een volwaardige plaats krijgen in het zorgaanbod voor mensen met psychische problemen.