Personeelsadvertentie plaatsen

We kunnen uw vacature gratis plaatsen op onze website onder ‘Vacatures’. Dit deel van de site is alleen toegankelijk voor leden van de beroepsverenigingen. Doordat we de vacature plaatsen op het besloten inlogdeel, is de kans op reacties van therapeuten met een officieel erkende opleiding aanzienlijk hoger dan bij werving via andere, algemene vacaturesites. Daarnaast nemen we de vacature op in onze maandelijkse nieuwsbrief die alle leden ontvangen. Ook informeert de betreffende beroepsvereniging de leden actief via de verenigingswebsite. 

Denk bij het opstellen van de vacaturetekst aan de volgende zaken:

  • Juiste functiebenaming
    De term ‘creatief therapeut’ wordt niet meer gehanteerd sinds het Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleiding in de GGZ (CONO) de beroepenstructuur voor beroepsbeoefenaren die werkzaam zijn op het gebied van de geestelijke gezondheid opnieuw heeft vastgesteld in 2006. Juiste benamingen zijn vaktherapeut of specifiek: beeldend therapeut, danstherapeut, dramatherapeut, muziektherapeut, psychomotorisch therapeut, psychomotorisch kindertherapeut of speltherapeut. 
  • Juiste inschaling
    We adviseren om erkende vaktherapeuten in te schalen in FWG schaal 55.
  • Standplaats
  • Sluitingsdatum van reageren

U kunt de vacaturetekst mailen als Word-bestand of als pdf naar info@vaktherapie.nl onder vermelding van ‘Vacature’. 

Zie ook: vacatures
Deel dit via: