Inschrijving Kamer van Koophandel: gebruik de juiste SBI-code

Als vrijgevestigd vaktherapeut sta je ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heb je een SBI-code. Als vaktherapeut zou je ingeschreven moeten staan onder de code 86913 (Praktijken van psychotherapeuten, psychologen en pedagogen). Sta je onder een andere code ingeschreven, dan kun je dit heel eenvoudig wijzigen.

Goed om te weten:
Het is mogelijk meerdere codes te gebruiken. Je kunt code 86913 dus ook toevoegen aan de codes die je nu gebruikt.
 

Hoe wijzig je jouw SBI-code?

  • Ga naar de website van de Kamer van Koophandel  https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/wijzigen/
  • Zoek en selecteer je bedrijf.
  • Klik op wijzigen vestigingsgegevens.
  • Kies activiteiten wijzigen.
  • Je mag zelf een SBI-code opgeven. De Kamer van Koophandel checkt dan of de door jou gewenste SBI-code past bij de bedrijfsactiviteiten. Omschrijf je werkzaamheden zo dat het duidelijk binnen 86913 past. Maak gebruik van de termen uit deze code, bijvoorbeeld:
    Praktijk voor vaktherapie/beeldende therapie: behandeling van psychische stoornissen en psychosociale problemen, behandelen van stagnatie in de ontwikkeling van jeugdigen en jongvolwassenen. Daarnaast workshops en advies vanuit vaktherapie.
  • Doorloop de stappen en verstuur de gegevens digitaal.

 

Waarom is dit belangrijk?

De SBI-code wordt soms gebruikt om maatregelen voor bepaalde beroepsgroepen te laten gelden. Tijdens de coronacrisis bijvoorbeeld waren er steunmaatregelen waarop je alleen aanspraak kon maken als jouw praktijk onder een bepaalde code stond ingeschreven. In die zin is het dus van belang dat je juist geregistreerd staat.

Daarnaast maken we ons als FVB er sterk voor dat vaktherapie valt onder het reguliere zorgaanbod. Als iedere vaktherapeut werkt met dezelfde codes zorgt dat voor een herkenbare beroepsgroep.

Bovendien valt vaktherapie nu onder de AGB-code die hoort bij complementaire zorg. Omdat met de invoering van het Zorgprestatiemodel ook vaktherapeuten in loondienst een eigen AGB-code moeten aanvragen, past dit niet meer. Bovendien zetten wij in op vaktherapie als behandeltherapie binnen de reguliere zorg. Daar hoort ook een AGB-code bij die past bij reguliere zorg. Om de wijziging van deze code voor elkaar te krijgen, staan we sterker als alle vrijgevestigde vaktherapeuten dezelfde, juiste SBI-code gebruiken.

Deel dit via: