Vaktherapeuten

Resultaten met tag "beroepscode"

Oproep BNNVARA

We zijn benaderd door BNNVARA. Voor een serieus documentaire-programma van deze publieke omroep is een uitzending in voorbereidin…

Vernieuwde Beroepscode voor de vaktherapeutische beroepen

De Beroepscode voor vaktherapeutische beroepen geldt voor alle vaktherapeuten die lid zijn van een beroepsvereniging …

Uitnodiging focusgroepen beroepscode brede jeugddomein

Een beroepscode ondersteunt professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming bij het maken van ethische afwegingen. Een belangrijk…

Beroepscode

Beroepscode Een beroepscode bevat ethische en praktische normen en beginselen die de professional bij de uitoefening van het bero…

Geen resultaten in "Vacatures".