Vaktherapeuten

Uitgelicht editie 1/2019

Artikel uitgelicht: Imaginaire confrontatie in actie

​Als redactie van het Tijdschrift voor vaktherapie willen we dit keer graag het artikel van Marco Mulder onder de aandacht brengen. 

In dit artikel beschrijft Marco een pilotstudy naar de effectiviteit van een nieuw ontwikkelde psychomotorische exposure-interventie bij de behandeling van posttraumatische stressstoornissen (PTSS). Bij deze behandelmethode wordt fysieke actie ingezet: Imaginaire Confrontatie in Actie (ICIA). Marco beschrijft in dit artikel de werkwijze, het wetenschappelijke onderzoek en de uitkomsten. 

Een posttraumatische stressstoornis leidt veelal tot angstklachten en kan het dagelijks leven ernstig ontwrichten. De kwaliteit van leven wordt hierdoor ingeperkt. De ontwikkelde methode richt zich op uitdoving van de angst die gepaard gaat met de herinnering aan de traumatiserende gebeurtenis, door middel van een kortdurende exposuretechniek (blootstelling aan de stressfactor). Daardoor leert de patiënt de angst die dit met zich meebrengt te verdragen en juist assertief gedrag te vertonen. Angst zal uiteindelijk verdwijnen. 

Er is wetenschappelijk onderzoek gedaan op een psychiatrische afdeling van een algmemeen ziekenhuis of deelname aan 'imaginaire confrontatie in actie' tot een vermindering van ervaren angst en een verbetering in welbevinden leidt. De resultaten laten per patiënt een sterk wisselend behandeleffect zien, maar wetenschappelijk gezien zijn er te weinig resultaten gevonden om van een daadwerkelijk effect te kunnen spreken. 

Lees hier het volledige artikel ‘Imaginaire confrontatie in actie’ van Marco Mulder.

Deze bijdrage is eerder verschenen in het Tijdschrift voor vaktherapie, editie 1/2019. Van elke uitgave brengt de redactie van het Tijdschrift voor vaktherapie één artikel onder de aandacht. Dit artikel is gratis te downloaden voor leden en niet-leden.

Het Tijdschrift voor vaktherapie is bedoeld voor vaktherapeuten en andere professionals die met vaktherapie te maken hebben: beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie, psychomotorische kindertherapie en speltherapie. Het Tijdschrift voor vaktherapie verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 3.500 exemplaren.

Zie ook  PMT Tijdschrift voor vaktherapie PTSS artikel uitgelicht