Vaktherapeuten

Uitgelicht editie 2/2017

Artikel uitgelicht: Het Expressive Therapies Continuum, een theoretisch raamwerk voor de beeldende therapie

Als redactie van het Tijdschrift voor vaktherapie willen we graag het artikel ‘Het Expressive Therapies Continuum’ van Dimphy Fikke, Ingrid Pénzes en Susan van Hooren onder de aandacht brengen. In dit artikel beschrijven de auteurs het ETC.

Al enkele jaren passen het werkveld en opleidingen steeds vaker het Expressive Therapies Continuum (ETC) toe. Het ETC is een theoretisch raamwerk. Het geeft richting aan methodisch handelen in beeldende therapie. Het bestaat uit vier niveaus die zich opbouwen in ontwikkelingshiërarchie. De 3 bipolaire niveaus bestaan steeds uit twee componenten die staan voor de basale of meer complexe informatieverwerkingsprocessen. Het gaat hierbij om kinesthetisch en sensorisch, om perceptueel en affectief en om cognitief en symbolisch. Het vierde niveau is creativiteit. Het ETC biedt een analytische blik op beeldend werken vanuit informatieverwerkingsprocessen. Dit geeft concrete handvatten en een gemeenschappelijke beroepstaal voor de praktijk. Daarnaast biedt het ETC een kader voor wetenschappelijk onderzoek binnen de beeldende therapie en kan het raamwerk vanuit nieuwe neurowetenschappelijke inzichten aangescherpt worden.

Het artikel biedt niet alleen een beknopte beschrijving van het ETC, maar geeft ook een kritische reflectie op het ETC zelf. Daarnaast gaat het artikel in op de mogelijkheden en beperkingen voor gebruik in de praktijk en voor wetenschappelijk onderzoek.

Lees hier het volledige artikel.

Dit artikel is eerder verschenen in het Tijdschrift voor vaktherapie, editie 2/2017. Van elke uitgave brengt de redactie van het Tijdschrift voor vaktherapie één artikel onder de aandacht. Dit artikel is gratis te downloaden voor leden en niet-leden.

Zie ook  beeldende therapie ETC