Vaktherapeuten

Uitgelicht editie 3/2017

Artikel uitgelicht: De wind onder hun vleugels over kwalitatief onderzoek naar de betekenis van dans- en bewegingstherapie bij somatisch onverklaarbare klachten (SOLK)

Als redactie van het Tijdschrift voor vaktherapie willen we graag het artikel ‘De wind onder hun vleugels’ van Gemma Koolen van den Hombergh onder de aandacht brengen. In dit artikel beschrijft Gemma het kwalitatief onderzoek naar de betekenis van dans- en bewegingstherapie bij somatisch onverklaarbare klachten (SOLK).

Meestal gaan lichamelijke klachten vanzelf over, maar soms blijven de klachten aanhouden en is er sprake van somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten (SOLK). Naar schatting gaat het om maar liefst 0,5 tot 1,9 miljoen mensen in Nederland. Een cliënt met SOLK zal in eerste instantie op zoek gaan naar een somatische verklaring voor zijn klachten. Hij klopt bij verschillende zorgaanbieders aan. Als er geen medische oorzaak voor de klachten te vinden is, kan een cliënt bij een danstherapeut terecht komen, op eigen initiatief of op verwijzing van de huisarts of behandelaar.

In dit artikel gaat Gemma Koolen van den Hombergh op zoek naar de betekenis die dans- en bewegingstherapie voor een SOLK-cliënt kan hebben, welke interventies danstherapeuten inzetten en wat de werkzame ingrediënten van dans- en bewegingstherapie zijn. Kortom: welke interventies zijn adequaat bij de behandeling van SOLK? Gemma brengt dit in dit artikel in kaart aan de hand van diepte-interviews met danstherapeuten.

In het artikel is te lezen dat cliënten met een diversiteit aan onverklaarbare klachten bij de danstherapeut komen. De danstherapeut benadert de cliënt holistisch: niet de klacht, maar de persoon staat centraal. De danstherapeut observeert en intervenieert door kinesthetisch te spiegelen. De belangrijkste interventies richten zich op ademhaling, ontspanning, lichaamsbewustzijn, improvisatie en dansvormgeving. Werkzame ingrediënten bij de behandeling van SOLK-cliënten zijn de vergroting van het lichaamsbewustzijn, een uitgebreider bewegingsrepertoire en het innemen van meer ruimte. Dans- en bewegingstherapie kunnen de klachten niet wegnemen, maar cliënten worden zich bewust van de relatie tussen emotie, lichaamssignalen en klachten en krijgen meer grip op de eigen situatie.

Lees hier het volledige artikel.

Dit artikel is eerder verschenen in het Tijdschrift voor vaktherapie, editie 3/2017. Van elke uitgave brengt de redactie van het Tijdschrift voor vaktherapie één artikel onder de aandacht. Dit artikel is gratis te downloaden voor leden en niet-leden. 

Zie ook  SOLK Tijdschrift voor vaktherapie artikel uitgelicht somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten