Vaktherapeuten

Uitgelicht editie 3/2019

 Artikel uitgelicht: 'TekenExposure'

Als redactie van het Tijdschrift voor vaktherapie willen we graag het artikel ‘TekenExposure’ van Lianne Pronk onder de aandacht brengen. In dit artikel beschrijft de auteur hoe exposure door tekeningen onderdeel is van intensieve traumabehandeling voor volwassenen.  

Lianne Pronk is beeldend therapeut en werkt bij Fier, een expertisecentrum in geweld en afhankelijkheidsrelaties. In 2016 is Fier gestart met een intensieve traumabehandeling (ITB) voor volwassenen. Dit is een kortdurend, intensief traject waarbij verschillende exposuretechnieken elkaar afwisselen. Doel is de klachten die voortkomen uit een posttraumatische stressstoornis te verminderen. Naast gestandaardiseerde behandelprotocollen als Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), imaginaire exposure (IE) en exposure in vivo is ook exposure door tekeningen (TekenExposure) onderdeel van het behandeltraject.

Niet de therapeutische relatie, maar het behandelprotocol staat centraal bij ITB. Exposure vormt het uitgangspunt. Lianne beschrijft hoe het behandelprotocol er voor TekenExposure uitziet. Ze beschrijft hoe TekenExposure is opgebouwd. Vervolgens maakt ze het protocol aan de hand van een casus verder inzichtelijk.

Lees hier het volledige artikel TekenExposure.

Dit artikel is eerder verschenen in het Tijdschrift voor vaktherapie, editie 3/2019. Van elke uitgave brengt de redactie van het Tijdschrift voor vaktherapie één artikel onder de aandacht. Dit artikel is gratis te downloaden voor leden en niet-leden.

Het Tijdschrift voor vaktherapie is bedoeld voor vaktherapeuten en andere professionals die met vaktherapie te maken hebben: beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie, psychomotorische kindertherapie en speltherapie. Het Tijdschrift voor vaktherapie verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 3.750 exemplaren.

Zie ook  Tijdschrift voor vaktherapie artikel uitgelicht Tijdschrift